Vi Skriver artikler med Flash i

Få din bil leaset


– Læs om billeasing her porsche leasing
Husk at få din bil leaset – læs mere om leasing af bil i denne artikel.
Leasing er en finansieringsform som kan ses på som en mellemting mellem leje og lånefinansiering. Udlejer, som ofte er en finansinstitution, har ejendomsretten til leasingobjektet, mens leasingtager, eller lejer, har brugsret.

Der skelnes mellem finansiel og operationel leasing, men den nøjagtige definition af disse kan ofte være flydende. Ved finansiel leasing er det leasingtager som har den finansielle risiko, mens det ved operationel leasing er udlejeren. Man kan også sige, at udlejer ved operationel leasing beholder de fleste risici forbundet med ejerskabet, mens de ved finansiel leasing skydes over på lejer.

I Danmark er personbiler, på grund af specielle afgiftsregler, almindelige leasingobjekter, men også produktionsudstyr og løsøre er ofte leasingfinansieret. I princippet kan enhver formuegenstand leasingfinansieres. I Danmark findes der, i modsætning til de fleste andre vestlige lande, ingen specifik lov som regulerer billeasing.

Regnskabsmæssigt behandles operationel leasing som et lejeforhold; leasingydelsen tages med som en omkostning. Ved finansiel leasing medtages det leasede blandt aktiverne og afskrives; pligten til at betale leasingydelser kapitaliseres, og der medregnes kalkuleret rente under finansielle omkostninger af leasing af bil.

Flexleasing er en forholdsvis ny leasingform, som er gjort mulig efter ændring af registreringsafgiftslovens §3, 25. juni 2008.
Konceptet består i at man ofte køber en bil hjem fra udlandet som man herefter leaser i stedet for at afregne fuld afgift med det samme. Alternativet til dette er, at man køber en bil på det danske marked, hvor der allerede er betalt fuld registreringsafgift, men dette vil betyde en meget højere kapitalbinding

Om siden

Fed fed side med masser af godt indhold - Jeg besøgte første gang siden for lang tid siden og har næsten besøgt den dagligt efter mit første besøg. Håber at du vil få lige så meget ud af siden som jeg har haft


Forfatter

Addresse

Flashkursus.dk
Agerbækvej (over åen)
København K 1165

Fra os til jer

Vi er altid fremme i skoene for at leverer jer de bedste indlæg, gode historier og super anmeldelser. Du finder et væld af velskrevne indlæg og reviews her på siden, som hele tiden stiger i antal af indlæg.